เดือนกับตะวัน
:: คณะครู นักเรียน รร.มหาชนะชัยวิทยาคม มาพักด้วยช่วงมาแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสุรนารี ::
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13 image14 image15 image16 image17 image18 image19 image20 image21 image22 image23