เดือนกับตะวัน
:: คณะครู นักเรียน รร.มหาชนะชัยวิทยาคม มาพักด้วยช่วงมาแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสุรนารี ::